Privacyverklaring

Privacyverklaring
Het Oranje Comité Grootebroek en Bovenkarspel hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn website www.ocgrootebroek.nl.

Algemeen
Het Oranje Comité Grootebroek en Bovenkarspel gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites alleen voor doeleinden tbv het comité. Het Oranje Comité Grootebroek en Bovenkarspel gebruikt deze gegevens nimmer om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Het Oranje Comité Grootebroek en Bovenkarspel stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking. Het Oranje Comité Grootebroek en Bovenkarspel registreert ook geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.
Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.
Webbezoek en zoekopdrachten
Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

e-mail
Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een realistische periode voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording van uw bericht.
Via privacy@ocgrootebroek.nl kunt u een verzoek doen om uw inloggegevens te laten verwijderen en ook uw gebruikersnaam te anonimiseren. De inhoud op de site die u heeft toegevoegd blijft bestaan maar met als naam X bij de bijdrage. Door ons een bericht te sturen op privacy@ocgrootebroek.nl kunt u ook het verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen. De door u geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang.

Interviews en citaten
Wanneer u voor een van onze websites bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “X”). Een verzoek daartoe kan gedaan worden door het mailen naar privacy@ocgrootebroek.nl .

Cookies
Bij het vertonen van webpagina’s kunnen zogenaamde ‘cookies’ worden geplaatst in uw webbrowser. Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door Het Oranje Comité Grootebroek en Bovenkarspel worden gebruikt om bijvoorbeeld uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, of om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website.
Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies ook weigeren of selectief accepteren. Meestal door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:
Internet Explorer (Microsoft)
Firefox (Mozilla)
Safari (Apple)
Google Chrome (Google)
Opera
Google Analytics
Het Oranje Comité Grootebroek en Bovenkarspel kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Oranje Comité Grootebroek en Bovenkarspel te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.
Oranje Comité Grootebroek en Bovenkarspel stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.
Vragen kunt u richten aan privacy@ocgrootebroek.nl en de verklaringen omtrent privacy. De door u geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang.

Volg ons

   

Facebook

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: An access token is required to request this resource.
Type: OAuthException
Code: 104
Please refer to our Error Message Reference.